Register | Login

فراسوی خبر

 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق خسرو بوکانی در رابطه با : نا امنی محیط کار و تراژدی جانباختن کارگران معدن زمستان یورت

  Category: فراسوی خبر
  Views: 4
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق وریا احمدی در رابطه با : تظاهرات ضد نژاد پرستی در کلن المان

  Category: فراسوی خبر
  Views: 4
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق حسن شمسی در رابطه با : رفراندوم ترکیه و تحولات این کشور

  Category: فراسوی خبر
  Views: 3
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق خسرو بوکانی در رابطه با : رد کلیات لایحه اصلاح قانون کار در مجلس رژیم

  Category: فراسوی خبر
  Views: 3
 • گفتگوی فروزان قریشی با رفیق حسن شمسی در رابطه با : به کار بردن سلاح های شیمیایی در سوریه

  Category: فراسوی خبر
  Views: 10
 • گفتگوی سیروان خالدیان با رفیق خسرو بوکانی در رابطه با: موج جدید فشارها علیه فعالین کارگری

  Category: فراسوی خبر
  Views: 10
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق خسرو بوکانی در رابطه با : دور اخیر مبارزات معلمان و خواستهایشان

  Category: فراسوی خبر
  Views: 16
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق اردشیرنصرلله بیگی در رابطه با : تظاهرات اعتراضی علیه دونالد ترامپ

  Category: فراسوی خبر
  Views: 14
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق عباس منصوران در رابطه با : اعتراضات اخیر در خوزستان

  Category: فراسوی خبر
  Views: 12
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق نصرت تیمورزاده در رابطه با : شکل گیری اعتراضات گسترده علیه ترامپ

  Category: فراسوی خبر
  Views: 10
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق فریدون ناظری در رابطه با : اعتراضات علیه ریاست جمهوری ترامپ

  Category: فراسوی خبر
  Views: 19
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق فریدون ناظری در رابطه با : اعتصاب کارگران قطارهای زیرزمینی لندن

  Category: فراسوی خبر
  Views: 14